Europa

Jugosławia – kraj południowych Słowian

Serbia to jeden z najpiękniejszych krajów leżących w Europie. Odznacza go nie tylko ciekawa historia, ale i wspaniałe krajobrazy. Warto przyjechać tu na kilka dni, aby na własne oczy przekonać się o tym. Dowiedz się również czym była Jugosławia!

Serbia – przedmurze chrześcijaństwa

Serbowie, tak samo jak Polacy, starli się wiele wieków temu z wojskami osmańskimi. Bitwa ta wspominana jest do dzisiaj i stanowi jeden z najważniejszych elementów kultury Serbów. Bitwa na Kosowym Polu potwierdziła potęgę Imperium Osmańskiego na Bałkanach, pomimo, że w czasie jej trwania zginęli przywódcy obu walczących stron. Sama walka była jednak dla Serbów początkiem wielowiekowej dominacji Turków i konieczności ukorzenia się przed nimi. Data 15 czerwca 1389 jest znana przez każde dziecko w Serbii – podnoszona jest ona ona przy okazji wielkich świąt. Warto również dodać, że 15 czerwca obchodzony jest Dzień św. Wita (Vidovdan, wg kalendarza juliańskiego).

Jugosławia – państwo Słowian Południowych

Trudne losy Europy przed i po I Wojnie światowej rozbudziły w Serbach (oraz innych narodach południowosłowiańskich) silne dążenia narodowościowe. Wiadome było jednak, że samodzielne istnienie tych państw i wyzwolenie się spod okupacji silniejszych mocarstw jest niemożliwe. Rozwiązaniem stała się Jugosławia (wcześniej Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców), która miała stać się wielonarodowościową federacją, zarządzaną centralnie z Belgradu. Za powołanie Jugosławii odpowiedzialny był marszałek Tito – członek serbskiej partyzantki, zajadle walczący z faszyzmem. Złączył on 6 krajów i dwa okręgi autonomiczne: Serbię, Chorwacją, Słowenię, Bośnię, Macedonię, Czarnogórę oraz Wojwodinę, Kosowo i Metohiję.

Jugosławia powstała po roku 1945 i aż do roku 1990 trwała w niezmienionej formie. rządy sprawował marszałek Tito, który twardą ręką trzymał wszystkie elementy kraju, jednocześnie zapewniając mieszkańcom Jugosławii znacznie większe swobody niż obywatele innych, komunistycznych demoludów.

Jugosławia wybrzeże
Jugosławia chorwacja

Świat stworzony przez Tito zaczął chwiać się w posadach po roku 1980, który był jednocześnie rokiem śmierci dyktatora. Brak centralnego planowania oraz silnej ręki zaowocowało licznymi próbami przejęcia władzy przez pomniejsze ugrupowania czy samozwańczych przywódców. Ostatecznie, po 10 latach, Jugosławia padła ofiarą intryg licznych populistów, którzy skutecznie skłócili żyjące dotąd w zgodzie narody i wywołali wojnę domową. Ostatecznie działania wojenne zakończono w roku 1995 układem w Dayton. Wojna w byłej Jugosławii pochłonęła olbrzymia ilość ofiar po wszystkich stronach. Obecnie każdy z wymienionych krajów stanowi odrębną państwowość.

Chcesz wiedzieć więcej? Zapraszamy do przeczytania poprzednich wpisów o Serbii:

Serbia – poznaj jej tajemnice!

Co zwiedzić w Belgradzie?

http://globecarp.pl http://godrejmeridien-gurgaon.com http://ipjforum.org